Trang chủ / Trường trung cấp Y Hà Nội
2018/08/28 at 9:55 PM

Ra mắt chương trình Liên kết đào tạo với trường trung cấp Y Hà Nội

Để chất lượng đào tạo được tốt hơn thì trường có liên kết đào tạo với trường trung cấp Y Hà Nội đào tạo tay nghề trình độ bậc 2-3 tháng theo KHUNG CHUẨN CHƯƠNG TRÌNH CỦA SỞ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI HÀ NỘI PHÊ DUYỆT.

Bên cnahj, kỹ nnawg phun xăm 12 tín chỉ, Các bạn sẽ được học về kỹ thuật điều dưỡng tiêm truyền, dược lý cơ bản, an toàn y tế… để đủ điều kiện đăng ký và hoạt động kinh doanh theo điều 37 nghị định 106/NĐ-CP về cấp chứng chỉ hành nghề và giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám chữa bệnh, dịch vụ thẩm mỹ

Tìm hiểu Bằng sơ cấp nghề chính quy TẠI ĐÂY